Privacyverklaring

GEGEVENS VERWERKER / VERANTWOORDELIJKE /BEHEERDER
Bemin Jezelf

Belkmerweg 21
1754 GB Burgervlotbrug
Noord-Holland, Nederland
BTW nummer: NL187661352B01

ART. 1 – TOEPASSELIJKHEID
De privacy verklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden bijvoorbeeld via het contactformulier, opt-in formulier van de gratis weggever of verkregen op een beurs/festival.

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder hechten groot belang aan de privacy verklaring van onze betrokkene / klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG)

Bemin Jezelf is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, en op welke manier.

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder  zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in de overeenstemming met de AVG. In de privacy verklaring legt Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder  uit welke gegevens Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder verwerken en voor welke doeleinde ze worden gebruikt.

In dit document treft u verklaring aan ter zake de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede onze disclaimer.

Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk!

ART. 2 – DEFINITIES
Betrokkene:  De bezoeker van onze website, gebruiker van onze platformen, aanvrager van onze dienst(en) en/of de ontvanger;

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder: Bemin Jezelf – Judith Bruin

ART. 3 – OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS
Betrokkene kan via de website en social media kanalen van verwerker/verantwoordelijke alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene aan verwerker/verantwoordelijke gedurende dit proces verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Gratis weggevers en producten

 • Voor – en achternaam
 • IP-adres
 • E-mailadres

Workshops/ Jaartraining / 1 op 1 Sessies/ Beurzen/ Festivals/ Events/ Opleiding

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Indien van toepassing: Bedrijfsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonummer
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-Adres

ART. 4 – REDEN VAN VERWERKING
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Uw naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van de nieuwsbrieven, commerciële nieuwsbrieven, informatieve mailings, support formulieren en retargeting voor Facebookadvertenties.

verwerker/verantwoordelijke voegt alleen na u toestemming uw emailadres toe aan een mailinglijst!

 • Uw naam, e-mailadres, website en telefoonnummer en/of skypeadresdie u invult bij een contact formulier /supportformulier, voor een offerteaanvraag, of per normale email, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. De e-mails die via de contact formulieren ingestuurd worden komen in verwerker/verantwoordelijke zijn mailbox en worden daar 5 jaar bewaard en bijgehouden. Tot het moment dat u klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in verwerker/verantwoordelijke e-mailmarketingsysteem.
 • Wanneer u het contactformulier / supportformulier invult, zijn uw naam en e-mailadresnodig om u van een reactie te kunnen voorzien.
 • Het is mogelijk dat gegevens in de database van verwerker/verantwoordelijke worden opgenomen omdat deze worden verkregen via een ander kanaal dan via de website van verwerker/verantwoordelijke. Gedacht kan hierbij worden aan contact via telefoon, whatsapp, e-mail, social media of een derden. Ook in de voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Door de gegevens te verstrekken geeft u verwerker/verantwoordelijke toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. verwerker/verantwoordelijke verwerkt uw gegevens dus op grond deze Privacy verklaring en de algemene voorwaarden.

ART. 5 – VOORTIJDIGE CONTROLE VAN GEGEVENS
Verwerker / verantwoordelijke zal mogelijk door betrokkene verstrekte gegevens controleren in de registers van de Kamer van Koophandel. Het doel van dergelijke controle is uitsluitend de juistheid van de gegevens te verifiëren.

ART. 6 – MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Verwerker / verantwoordelijke deelt persoonsgegevens van betrokkene met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van verwerker / verantwoordelijke, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens van betrokkene. Verwerker / verantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt verwerker / verantwoordelijke persoonsgegevens van betrokkene aan andere derden. Dit doet verwerker / verantwoordelijke alleen met nadrukkelijke toestemming van betrokkene.

Verwerker / verantwoordelijke maakt gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens verwerker / verantwoordelijke, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn (indien reeds beschikbaar): Mailchimp, Facebook.

Mailingprovider
Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van een mailingprovider zoals Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Bekijk hoe Mailchimp met de privacy van jouw gegevens omgaat.

Retargeting
Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacy beleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

ART. 7 – VARIA
Als jij je voor webinars registreert, zal dit meestal zijn via zoom.us (bekijk hier hoe zij omgaan met privacy).

ART. 8 – BEVEILIGING & BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 1. Verstrekte gegevens via de website van verwerker/verantwoordelijke worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser. Raadpleeg voor een handleiding van een webbrowser altijd de bouwer zoals bijv. Microsoft, Mozilla, Google et cetera.
 2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server. Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.
 3. Verwerker / verantwoordelijke neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen via judith@beminjezelf.nl.

ART. 9 – BEWAARTERMIJN
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Wanneer U zich uitschrijft voor mails, wordt u op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijft u nog maximaal 1 jaar in het systeem tot Verwerker / verantwoordelijkde uitschrijflijst volledig verwijdert.
 • Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
 • De bovenstaande termijn geldt, tenzij er Verwerker / verantwoordelijkvoor  verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

ART. 10 – UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun u doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op de website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.beminjezelf.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kan je hier vinden.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

ART. 11 – GEBRUIK WEBSITE

 1. Beheerder maakt voor alle websites gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. De beheerder spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.
 2. De bezoeker vrijwaart de beheerder, alsmede eigenaar volgens de SIDN van de website voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Gedacht kan hierbij worden aan o.a. het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s et cetera.
 3. De websites van beheerder zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLS-verbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, staat dit slotje er niet verzoekt beheerder dit onverwijld kenbaar te maken via: judith@beminjezelf.nl en onder geen enkele omstandigheid gegevens achter te laten!

ART. 12 – MELDPLICHT DATALEKKEN
Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken zullen wij conform met betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

ART. 13 – RECHT OP INZAGE VAN UW GEGEVENS

 1. Zodra betrokkene is opgenomen op een server van verwerker/verantwoordelijke bewaart verwerker/ verantwoordelijke de (actief verstrekte) gegevens van betrokkene.
 2. Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan verwerker/verantwoordelijke richten en verwerker/ verantwoordelijke zal hieraan gehoor geven door een overzicht te verstrekken met een begrijpbare uitdraai voorzien met de gegevens zoals die door verwerker/verantwoordelijke zijn geregistreerd.
 3. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan verwerker/verantwoordelijke te verstrekken. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kun u een schriftelijk inzageverzoek doen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van u gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via judith@beminjezelf.nl

ART. 14 –  INFORMATIE OP DE WEBSITE
De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website informatief, alsmede indicatief van aard. Voorts zijn typ- en spelfouten onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de vrijblijvendheid van de algehele inhoud.

ART.15 – KLACHTEN & VRAGEN

 1. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als verwerker/verantwoordelijke en/of beheerder bovengenoemde niet naleeft.
 2. Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met: judith@beminjezelf.nl.

ART. 16 – WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.


AVG correcties doorgevoerd op 5-3-2019
Judith Bruin  – Bemin Jezelf